Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Адикс
Адрес
Град: София  1799
Улица/квартал: карта
П.К.: 85
Телефони: (02)885-17-61,0879 473-587
Факс: (02)885-17-61
Email: info@addix.org
Url: http://www.addix.org
Тематики
Музика, Периодични издания, Биографии
Статус
Активен
Кодове 978-619-7012  (Стари кодове: 978-954-91900, 978-954-92327)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Милен Добриславов Велков управител Отговорно лице