Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Бг Прес Фото
Адрес
Град: София  1606
Улица/квартал: ул. Дамян Груев 21 карта
Телефони: 0886 402-917
Email: ctomchev@abv.bg
Url: http://www.bgpressphoto.com
Тематики
Печат и масова комуникация, Фотография
Статус
Активен
Кодове 978-954-92699
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Цветан Тодоров Томчев председател на УС Отговорно лице