Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ГАРС
Адрес
Град: Кърджали  6600
Улица/квартал: ул. Родопи 61 вх. Г карта
Телефони: +359 361 61 601
Факс: +359 361 62 771
Email: info@garsbg.com
Тематики
Изкуство, Пътуване и туризъм
Статус
Активен
Кодове 978-954-92857
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Гавраил Методиев Гавраилов управител Отговорно лице