Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Станислав Красимиров Бончев
Адрес
Град: София  1407
Улица/квартал: жк Лозенец , ул. Бигла 16 карта
Телефони: +359 892 990 970
Email: office@solomonto.com
Url: http://www.solomonto.com
Тематики
Компютър и информационни науки, обработка на данни
Статус
Активен
Кодове 978-619-91120
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Улица/квартал:
Url: http://www.eye-of-horus-its.com
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Станислав Красимиров Бончев Отговорно лице