Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ангелин Лазаров Лалев
Адрес
Град: Свищов  5250
Улица/квартал: ул. Д. А. Ценов 10 вх. А ап. 4 карта
Телефони: +359 885 478 260
Email: lalev@uni-svishtov.bg
Тематики
Техника, Компютър и информационни науки, обработка на данни
Статус
Активен
Кодове 978-619-91424
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ангелин Лазаров Лалев Отговорно лице