Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "Свети Седмочисленици"
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Българска легия 41 карта
Телефони: 0878 610-323
Email: konstantin.v.todorov@gmail.com
Тематики
Християнска религия
Статус
Активен
Кодове 978-954-9652
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Константин Ванков Тодоров председател на УС Отговорно лице