Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт по електрохимия и енергийни системи "Акад. Евгени Будевски" - БАН
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Акад. Георги Бончев 10 карта
Телефони: (02)872-25-43
Факс: (02)872-25-44
Email: d.vladikova@bas.bg
Url: http://www.bas.bg/cleps
Тематики
Техника, Естествени науки, природознание
Статус
Активен
Кодове 978-954-92483
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. Дария Владикова директор Отговорно лице