Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Македония прес"
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Пиротска 5 карта
Телефони: (02)989-70-32
Email: macedonia@abv.bg
Тематики
Вътрешна политика, международна политика, История
Статус
Активен
Кодове 978-954-8823
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Александър Урумов Отговорно лице