Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Анима Артс
Адрес
Град: София  1750
Улица/квартал: жк Младост 1 бл. 1 Б ет. 8 ап. ателие 3 карта
Телефони: +359 888 414 280
Email: svetlin@animaarst-bg.com
Url: http://www.animaarts-bg.com
Тематики
Пътуване и туризъм, Промишленост, бизнес и мениджмънт, Литература за жената, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7366
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Светлин Емилов Милев Отговорно лице