Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт за регионални и международни изследвания
Адрес
Град: София  113
Улица/квартал: ул. Незабравка 33А, бл. 315 ет. 10 ап. 35 карта
Телефони: (02)963-00-46
Факс: (02)963-00-46
Email: mail@iris-bg.org
Url: http://www.iris-bg.org
Тематики
Обществени науки, социология, Вътрешна политика, международна политика
Статус
Активен
Кодове 978-954-9858
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
доц. д-р Огнян Димитров Минчев Отговорно лице