Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателска къща "Шанс"
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Княгиня Клементина 39 карта
Телефони: (02)952-25-31
Email: ik_shans@abv.bg
Тематики
Икономика, Обществени науки, социология, Периодични издания
Статус
Активен
Кодове 978-619-90058  (Стари кодове: 978-954-92179)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Евгениев Евгениев изп. директор Отговорно лице