Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Регионална библиотека "Емануил Попдимитров" - Кюстендил
Адрес
Град: Кюстендил  2500
Улица/квартал: ул. Любен Каравелов 1 карта
Телефони: +359 78 550 116
Факс: +359 78 550 116
Email: libkn@abv.bg
Тематики
Библиография и библиотекознание
Статус
Активен
Кодове 978-954-92149
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
София Иванова Пейчева директор Отговорно лице