Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Константин Голев
Адрес
Град: София  1202
Улица/квартал: ул. Сливница 213 карта
Email: kosyogolev@mail.bg
Тематики
История, Военно дело
Статус
Активен
Кодове 978-619-90366
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Константин Валериев Голев Отговорно лице