Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
БЕНЕФИН
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: ул. Любляна 46 ет. 11 карта
Телефони: +359 898 565 910
Email: benefin.ltd@gmail.com
Тематики
Икономика
Статус
Активен
Кодове 978-619-91206
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Борислав Боянов Отговорно лице