Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Департамент за информация и усъвършенстване на учители към СУ "Св. Климент Охридски" - ДИУУ
Адрес
Град: София  1619
Улица/квартал: бул. Цар Борис III 224 карта
Телефони: (02)808-07-48
Email: kamgabi@abv.bg
Url: http://www.diuu.bg
Тематики
Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-558
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Габриела Каменова глав. ред. Отговорно лице