Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
НаВа Консулт
Адрес
Град: София  1309
Улица/квартал: ул. Царибродска 65 ет. 2 ап. 6 карта
Телефони: 0888 556-255
Email: al_davidov@abv.bg
Тематики
Домакинство и готварство
Статус
Активен
Кодове 978-619-90232
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Александър Давидов Отговорно лице