Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателски комплекс - УНСС
Адрес
Град: София  1700
Улица/квартал: Студентски град "Христо Ботев", бул. 8-ми декември, УНСС карта
Телефони: +359 2 8195 544, +359 2 8195 564
Email: izdatelstvo@unwe.bg
Url: http://www.unwe.bg
Тематики
Икономика, Учебници за ВУЗ, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-232  (Стари кодове: 978-954-494, 978-954-644)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1700
Улица/квартал: Студентски град "Христо Ботев", бул. 8-ми декември, УНСС карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Веселин Ангелов директор Отговорно лице
Лилия Даскалова глав. ред. Лице за контакт
Ани Дамянова нач. сектор "Реализация" Лице за контакт