Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "Карин дом"
Адрес
Град: Варна  9010
Улица/квартал: Местност Свети Никола карта
П.К.: 104
Телефони: +359 52 302 518
Email: karindoma@karindom.org
Url: http://www.karindom.org
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Биографии, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-91399
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: https://magazin.karindom.org/
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мая Донева изпълнителен директор Отговорно лице
Венета Милева маркетинг и комуникации Лице за контакт