Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "Ванга"
Адрес
Град: Петрич  2850
Улица/квартал: ул. Княз Борис I 19 карта
Телефони: 0887 667-670
Url: http://www.fondacia-vanga.com
Тематики
История, Биографии
Статус
Активен
Допълнителна информация
Популяризиране на живота и делата на пророчицата Ванга.
Кодове 978-619-90096
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Серафим Давидков Иванов управител Лице за контакт
Иван Андонов Драмов председател Отговорно лице