Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Кредо-3М
Адрес
Град: Габрово  5300
Улица/квартал: ул. Янтра 8 карта
Телефони: 0888 308-665
Email: kredo-m@mbox.contact.bg
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Техника
Статус
Активен
Кодове 978-619-7100
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Валентин Павлов Кръстев управител Отговорно лице