Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ
Адрес
Град: София  1303
Улица/квартал: бул. Тодор Александров 14 карта
Телефони: +359 887 627 187
Email: labrys@mail.com
Тематики
Изкуство, Християнска религия, Поезия
Статус
Активен
Кодове 978-619-90836  (Стари кодове: 978-954-92949)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1303
Улица/квартал: бул. Тодор Александров 14 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Борис Димитров Лице за контакт
Ангел Борисов Симеонов управител Отговорно лице