Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Марк системи
Адрес
Град: Стара Загора  6000
Улица/квартал: ул. Света Богородица 57 вх. офис 4 карта
Телефони: +359 887 714 324
Email: marksys@avb.bg
Url: http://www.mark-bg.com
Тематики
Естествени науки, природознание, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91543
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Константин Карагяуров Отговорно лице
Марияна Карагяурова Лице за контакт