Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Булвест 2000
Адрес
Град: София  1505
Улица/квартал: ул. Васил Друмев 36 карта
Телефони: (02)806-13-00; (02)806-13-01; (02)806-13-02
Факс: (02)806-13-13
Email: bulvest@bulvest2000.com
trade@bulvest.com
Url: http://www.bulvest.com
Тематики
Учебници за СОУ, Учебници за ВУЗ, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-18  (Стари кодове: 978-954-8112)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Росица Костадинова Администратор данни Лице за контакт Телефони: (02)8061 362
Венцислав Лясков техн. редактор Лице за контакт Телефони: 02/8061 372