Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Печатница 99%
Адрес
Град: София  1379
Улица/квартал: ул. Сини вир 15 карта
Телефони: +359 887 585 138
Email: percent99@abv.bg
Тематики
Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91244
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Даниела Тасева Отговорно лице