Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Лиса Мей
Адрес
Град: Кърджали  6600
Улица/квартал: бул. Беломорски 60 карта
Email: monenci99@gmail.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90671
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Моника Славчева Атанасова Отговорно лице