Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ
Адрес
Град: София  1505
Улица/квартал: ул. Буная 2 карта
Email: kortextrading@gmail.com
Тематики
Изкуство, Философия
Статус
Активен
Кодове 978-954-91431
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иван Георгиев Колев Отговорно лице