Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
MBG BOOKS
Адрес
Град: София  1202
Улица/квартал: ул. Каменоделска 5 карта
Телефони: (02)936-75-55;0889 707-902
Факс: (02)936-75-55
Email: alex@mbgtoys.com
Тематики
Фантастика, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-2989
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Александър Даков управител Отговорно лице