Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Агенция Компас
Адрес
Град: Сливен  8800
Улица/квартал: ул. Цар Освободител 36 карта
П.К.: 234
Телефони: (044)662-662
Факс: (044)662-662
Email: office@compass-sl.com
Url: http://www.compass-sl.com
Тематики
Фолклор и етнология, Здраве и красота, Музика, История
Статус
Активен
Кодове 978-954-8558
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Сава Хараламбов Хараламбов управител Отговорно лице