Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателско-рекламна къща "Анкос"
Адрес
Град: София  1784
Улица/квартал: бул. Цариградско шосе 133, БИЦ ИЗОТ, офис 513 карта
Телефони: (02)971-84-59
Факс: (02)971-84-59
Email: ankos48@mail.bg
Тематики
Научно-популярна литература, Периодични издания, Енциклопедии, справочници, речници, Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-90076  (Стари кодове: 978-954-91359)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Галина Кичева управител Отговорно лице