Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сдружение Черноморска Странджа
Адрес
Град: София  1138
Улица/квартал: кв. Горубляне, ул. Абагар 16 карта
Телефони: (02)930-77-77
Факс: (02)930-77-00
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-954-92932
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
инж. Петър Кънев председател на УС Отговорно лице
инж. Валя Несторова Лице за контакт