Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
КАЛИГРАФ
Адрес
Град: София  1164
Улица/квартал: ул. Янко Софийски войвода 22 ап. 9 карта
Email: office@calligraph.eu
Url: http://www.calligraph.eu
Тематики
Изкуство, Психология, Обществени науки, социология, Поезия, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7407
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Свилен Коларов главен редактор Лице за контакт Телефони: +359 886 668 165
Даниела Коларова управител Отговорно лице Телефони: +359 888 662 301