Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
е-Книги
Адрес
Град: София  1111
Улица/квартал: ул. Венера 6 ап. 6 карта
Телефони: (02)481-13-07, 0896861042
Факс: (02)481-13-07
Email: info@e-knigi.net
jordan@e-knigi.net
Url: http://www.e-knigi.net
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-497
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Улица/квартал:
Url: http://www.e-knigi.net
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Йордан Георгиев Янков управител Отговорно лице