Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Светът на книгите
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: жк Владислав Варненчик бл. 216 вх. 2 ет. 8 ап. 59 карта
Телефони: +359 898 679 414, +359 885 032 190
Email: svetanaknigite@gmail.com
Url: http://www.svetanaknigite.com
Тематики
Езотерична литература и парапсихология
Статус
Активен
Кодове 978-619-7449
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.svetanaknigite.com
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Росиян Крумов Панайотов управител Отговорно лице
Веселин Бориславов Георгиев Лице за контакт