Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ОМОФОР
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Врабча 18 ет. 5 ап. 5 карта
Телефони: (02)987-16-55
Email: omophor@gmail.com
Url: http://www.omophor.com
Тематики
Християнска религия, Периодични издания
Статус
Активен
Кодове 978-954-2972  (Стари кодове: 978-954-9700)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Илиана Александрова управител Отговорно лице
Мария Иванова Лице за контакт