Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ивайло Кунев
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: жк Тракия бл. 148 вх. Б ап. 11 карта
Телефони: +359 889 535 123
Email: ivailo.kunev@gmail.com
Url: http://www.rid.bg
Тематики
Психология, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-954-92852
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ивайло Митков Кунев управител Отговорно лице