Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
КИНГ 2001
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: ул. Манастирска 42-48 карта
Телефони: (02)944-94-81; (02)491-85-44
Email: info@king2001.com
king2001@mail.bg
Url: http://www.king2001.com
Тематики
Икономика, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9518
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Горан Чавдаров Лице за контакт Телефони: 0899 991-224
Бонка Иванова Милотинова Отговорно лице