Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сдружение Валдорфска педагогика за деца, родители и учители
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: ул. Ген. Киселов 5 карта
Email: waldorf_varna@abv.bg
Url: http://www.waldorfbg.org
Тематики
Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-90433
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Радослава Златкова Ангелова председател на УС Отговорно лице