Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Университетско издателство "Еп. Константин Преславски" Шумен
Адрес
Град: Шумен  9712
Улица/квартал: ул. Университетска 115 карта
Телефони: +359 54 830 495/177, +359 893 365 665
Email: izdatelstvo@fmi.shu-bg.net
su_izd@abv.bg
Url: http://www.shu-bg.net
Тематики
Философия, Литература, езикознание, лингвистика, Учебници за ВУЗ, История, География
Статус
Активен
Кодове 978-619-201  (Стари кодове: 978-954-577)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Виктор Веселинов Джелепов представител Лице за контакт
Илиана Георгиева Николова директор Отговорно лице