Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Чучков Брадърс
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: ул. Шипка 6 карта
Телефони: +359 885 702 410
Email: nevena@ch-bros.com
Url: http://www.ch-bros.com
Тематики
Фотография
Статус
Активен
Кодове 978-619-90485
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Невена Маркова Лице за контакт
Виктор Викторов Чучков Отговорно лице