Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фалеза-офис 2000
Адрес
Град: София  1324
Улица/квартал: жк Люлин 9 908 ет. 6 ап. 86 карта
Факс: (02)944-60-69; 944-28-48
Email: info@faleza.net
Тематики
Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-92146
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1504
Улица/квартал: ул. Иван Асен вх. II карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Илчо Василев Димитров управител Отговорно лице