Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "ЛИБРе"
Адрес
Град: София  1309
Улица/квартал: ул. Царибродска 75 карта
Телефони: +359 885 038 359
Факс: +359 2 828 43 17
Email: alexandra.tsvetkova@libreresearchgroup.org
Url: http://www.libreresearchgroup.org
Тематики
Право
Статус
Активен
Кодове 978-619-90993
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Александра Владимирова Цветкова управител Отговорно лице