Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Мариела Бориславова Милачкова
Адрес
Град: София  1632
Улица/квартал: жк Овча купел 2 бл. 43 карта
Телефони: +359 889 335 182
Email: mmilachkova@abv.bg
Тематики
Икономика, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-619-91367
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мариела Бориславова Милачкова Отговорно лице