Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Месечина Мюзик
Адрес
Град: София  1505
Улица/квартал: карта
П.К.: 29
Телефони: +359 887 456 731
Email: office@messechina-music.com
Url: http://www.messechina-musik.com
Тематики
Аудио-визуални материали, видео, Поезия
Статус
Активен
Кодове 978-619-7489
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Виктор Лилов Отговорно лице
Йордан Йорданов Лице за контакт