Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Белт пъблишинг
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Парчевич 51 А карта
Телефони: (02)981-90-90
Email: beltprint@hotmail.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-2964
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мариета Генчева Лице за контакт
Петър Ангелов Каишев управител Отговорно лице