Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Национален музей "Земята и хората"
Адрес
Град: София  1421
Улица/квартал: бул. Черни връх 4 карта
Телефони: (02)865-66-39,(02)866-14-57
Факс: (02)866-14-57
Email: maleevm@abv.bg
earth.and.man@gmail.com
Url: http://earthandman.org/bg/index.html
Тематики
Философия, Геология, Поезия
Статус
Активен
Кодове 978-954-92875  (Стари кодове: 978-954-91575)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
доц. д-р Михаил Найденов Малеев директор Отговорно лице