Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ваня Йорданова Рангелова
Адрес
Град: Пловдив  4002
Улица/квартал: жк Свобода бл. 70 Б ап. 14 карта
Телефони: +359 895 587 596
Email: vaioran@abv.bg
Тематики
Философия
Статус
Активен
Кодове 978-619-91263
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ваня Йорданова Рангелова Отговорно лице