Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Лонесто - Стоименов и С-ие
Адрес
Град: София  1750
Улица/квартал: жк Младост бл. 23 карта
Телефони: +359 887 769 866
Email: okafor@abv.bg
Тематики
Обществени науки, социология, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7475
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Лозан Георгиев Стоименов управител Отговорно лице