Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателска къща "Сенди"
Адрес
Град: София  1220
Улица/квартал: жк Надежда 1 бл. 135 карта
Телефони: +359 893 613 710
Тематики
Поезия, Медицина, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9744
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Александър Кирилов Георгиев Отговорно лице