Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
The Grifters
Адрес
Град: София  1164
Улица/квартал: бул. Христо Смирненски 7 ет. 2 ап. 1 карта
Телефони: +359 895 950 419
Email: b.anastasov@thegrifters.org
Url: http://www.thegrifters.org
Тематики
Изкуство, Фотография
Статус
Активен
Кодове 978-619-7267
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://shop.thegrifters.org/collections/the-grifters-publishing
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Бранимир Анастасов Отговорно лице