Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ивелин Методиев Методиев
Адрес
Град: Бургас  8000
Улица/квартал: ул. Цар Самуил 10 карта
Телефони: +359 888 805 414
Email: ivelin@metodiev.com
Url: http://www.ivelinmetodiev.com
Тематики
Фотография, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91409
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ивелин Методиев Методиев Отговорно лице